sábado, 24 de mayo de 2014

VIGILIA DE PENTECOSTÉS

Vetlla de Pentecosta 

Lloança, ensenyament, adoració, sanació, efusió de l'Esperit Sant 

Si acceptes i aculls la presència de l'Esperit Sant en la teva vida, alguna cosa gran et passarà, alguna cosa a la mesura de Déu, el que ni t'atreveixes a somiar, el que necessita el teu cor, la teva ànima, el teu cos, tot el pensament ... Espera, si més no, "signes, prodigis i miracles" perquè així ho diu la Paraula de Déu, perquè Jesús ha ressuscitat i VIU, ¡al · leluia! Tot en lloança a Déu Pare, adoració a Jesús Eucaristia, i invocació confiada a l'Esperit Sant, sanador de totes les nostres ferides i malalties del cos i de l'ànima.